Voorbeel test titel

De Gouden Regel

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.’ Op dit kompas kunnen klanten en bedrijven op elkaar rekenen, leren kinderen samen spelen, dragen mensen verantwoordelijkheid voor elkaar. De Gouden Regel heeft oude papieren. Wederkerigheid is internationaal een ethisch belangrijke waarde. We vinden de Gouden Regel terug in alle grote wereldreligies, zowel negatief geformuleerd als in de positieve variant ‘Doe aan een ander zoals je zelf ook behandeld zou willen worden’.  De regel doorbreekt automatismen. Er is zelfkennis voor nodig en tijd voor reflectie; openheid ook om de ander te ontmoeten. Nieuw leiderschap is persoonlijk leiderschap.