Internationale samenwerking

Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, en Rob de Wijk, columnist van dagblad Trouw, herhalen het keer op keer. Europa moet zich voor het behoud van zijn economische welvaart internationaal positioneren tussen de opkomende economieën van Azië en Zuid Amerika, Australië en Afrika. Daaraan voeg ik toe, dat dat wel vanuit een nieuwe benadering moet gebeuren. Het Europese kolonialisme van de 19e / begin twintigste eeuw toonde een tekort aan wederkerigheid. De Europese koloniale mogendheden, waar Nederland er één van was, hebben door hun economische uitbuiting en racisme de opkomst van het nationalisme en de onafhankelijkheidsstrijd in hun koloniën bespoedigd. Nederland werd direct na de Tweede Wereldoorlog in Indië/Indonesië geconfronteerd met een, naar wat later zou blijken, gerechtvaardigde eis tot onafhankelijkheid. Indonesië is nu één van de sterk opgekomen economieën in Zuidoost Azië en hoort inmiddels tot de G8. Aan ons nu de vraag: hoe gaan wij als handelsnatie om met deze internationale veranderingen? En hoe waarderen wij onze multiculturele steden als erfenis en afspiegeling van de internationale gemeenschap? Nieuw leiderschap vraagt van ons het vermogen om te verbinden, creëren en innoveren. Daarvoor is zelfkennis nodig en de innerlijke vrijheid om de ander respectvol en op voet van gelijkwaardigheid te benaderen. Nieuw leiderschap is lerend leiderschap, leiderschap met visie.