De Gouden Regel

slidee

Eind 18e eeuw zag de Duitse Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant in de gouden regel de basis voor het maken van wetten. De regel gaat uit van ons vermogen als individu zelfstandig te denken  en zich te kunnen verplaatsen in de positie van anderen – om vervolgens alles overwegende tot een rijp, eigen oordeel te komen. Duurzaam leiderschap vraagt moed, kritische zin en vrije meningsuiting.

Het Verlichtingsdenken stond aan de wieg van de huidige democratische rechtsstaat, die iedere staatsburger vrijheid en gelijkheid voor de wet moet garanderen. Maar voor de vitaliteit van de rechtstaat is ook nodig, dat wij elkaars rechten daadwerkelijk erkennen en versterken. Een mooi resultaat van politieke wederkerigheid in het Nederland van de tweede helft van de vorige eeuw was de totstandkoming van de verzorgingsstaat. Nu deze onder druk staat door de vergrijzing van de bevolking en de economische crisis, gaat het erom duurzame en billijke oplossingen te vinden voor alle belanghebbenden. Hoe doen we dat? Nieuw leiderschap is prudent en verbindend leiderschap.

En wat als het morele kompas verlaten wordt? Bijna dagelijks schrikken we op van berichten dat exorbitant najagen van materieel gewin door enkelen een hoge tol eist van de  gemeenschap. Internationale criminaliteit daargelaten, zijn falende integriteit in o.a. de financiële sector, maar ook collectief eigenbelang in het geval van de hypotheekrenteaftrek, lastige fenomenen die vragen om een koerswijziging. Hoe houden we bij deze en soortgelijke ontwikkelingen de vinger aan de pols?  Nieuw leiderschap is waarden georiënteerd, transparant en aanspreekbaar,  richt zich op het bereiken van lange termijn doelen voor alle belanghebbenden.